Merittliste

Noen av innspillingene jeg har deltatt på:

Bill Booth: ”Songs of the land”
Hilde Heltberg: Don't come closer
Hemisfair, ”Blue blue grass of home”
Jørun Bøgeberg: ”Songs from the pocket” og ”Basstard”
Henning Kvitnes: ”Postcards from life” og ”Ut av Veggen”
Lomsk: ”Amerikabrevet”
Respatexans: ”Almost famous”
Hem: ”Once in a very blue mood”
Bøygard: "Røre ved Deg"
Øystein Sunde: ”Sånn er'e bare”
Harald Thune: ”Frisk og fredløs”
Eriksen: ”Two blue”
Silje: Cow on the highway
Skrujern: ”Folkets verktøy”
Gone at Last: ”Still out there” og ”Gone at last”